Idexx Büyükbaşlar için Gebelik Testi 1 Adet (VM01929)

Alertys* OnFarm Gebelilk Testi İsim ve Kullanım Alanı

IDEXX Alertys* OnFarm Gebelik Testi inek ve düvelerin tam kanında (EDTA), plazmasında (EDTA) veya serumunda gebelikle ilişkili glikoproteinlerin (PAGs) tespiti için hızlı bir yöntemdir.

 

 

 

Genel Bilgiler

Gebeliğin doğru ve zamanında tespiti, günümüzün sığır üreme yönetimi programlarının önemli ve temel bir bileşenidir.Veteriner Hekim ve hayvan sahipleri, üremeyi optimal duruma getirmek ve buzağılama aralığını kısaltmak için gebe olmayan (boş) ineklerin ve düvelerin erken tespitini kullanır, böylece çiftlik için yeni hayvan stoğu, süt üretimi ve geliri en üst düzeye çıkar. Gebeliğin farklı evrelerinde ve kuru dönemde doğrulama da ekonomik olarak çok önemlidir. Ayrıca üreticiler, üretimin birçok aşamasında gebelik kontrolü yapabilirler. Geleneksel olarak gebelik, ineğin rektal palpasyonu veya transrektal ultrason (TU) ile belirlenir. The IDEXX Alertys* OnFarm Gebelik Testi, kullanıcılara tohumladan sonraki 28. gün gibi erken bir tarihte ve gebelik boyunca doğru bir şekilde gebelik tespiti için bir yöntem sağlar ve bu yöntem veteriner hekimlere, süt inekçiliği yapanlara ve etci damızlık sığır üreticilerine gebe ineklerin erken teşhisi için önemli bir araç sunabilir. Test buzağılamadan ≥ 70 gün sonra kullanılabilir.

Önlemler ve Uyarılar

 • Tüm biyolojik materyalleri potansiyel bulaşıcı olarak ele alın.

 • Ek bilgi için ürün Malzeme Güvenlik Veri Sayfasına bakın.

 • Ağız ile pipetleme yapmayın.

 • Numune veya kit bileşenlerinin kullanıldığı yerlerde yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

 • Tüm atıklar, bertaraf edilmeden önce uygun şekilde dekontamine edilmelidir. İçeriği yerel, bölgesel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak atın.

 • Farklı seri numaralarına sahip kitlerdeki bileşenleri karıştırmayın.

 • Testten hemen önce poşeti açın. Poşet delinmiş veya uygun olmayan şekilde kapatılmışsa kaseti kullanmayın.

 • Test öncesinde veya sırasında cihazı güçlü ışığa maruz bırakmayın. Test öncesinde veya sırasında cihazı güçlü ışığa maruz bırakmayın.

 • Son kullanma tarihi geçmiş kiti kullanmayın.

 • Pipetleri tekrar kullanmayın.

 • Örnekleri çapraz kontamine etmeyin.

Muhafaza

 • Alertys* OnFarm poşetli cihazı 2-30°C veya 36-86°F'de saklayın. Cihazlar, uygun şekilde saklandıkları sürece son kullanma tarihine kadar stabildir.

 • Numuneler dahil tüm bileşenler, testi çalıştırmadan önce 15-30° C veya 59-86°F'ye gelmelidir.

 • Tam kan 2-8°C veya 36-46°F'de saklanmalıdır ve 24 saatten fazla saklanamaz.

 • Sadece o anda çalıştırılacak kaset sayısı kadar poşet açın. Sadece o anda çalıştırılacak kaset sayısı kadar poşet açın.

 

Numune Bilgisi
Hatırlatma: Test prosedürüne başlamadan önce tüm numuneler ve kasetler 15-30°C veya 59-86°F'de olmalıdır.

 

TEST CİHAZININ KULLANILMASI

 1. OnFarm Gebelik Testi için saklama şartları nelerdir? Soğuk tutulması gerekiyor mu?     
 • Kit, 2-30°C'de (36-86°F) 12[FG1]  ay boyunca stabildir. Soğutma gerekli değildir.

 1. Test cihazları 30°C 'nin üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza edilmiştir. Ne yapmalıyım?
 • Test cihazlarını atın.

 1. Testler buzdolabında saklanmıştır. Kullanmadan önce oda sıcaklığında ne kadar kalmaları gerekir?
 • Kullanmadan önce buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığında 30 dakika bekletin.

 1. Test şeridi plastik kasetin içinde düz durmuyor, kayıp veya kasetin bir ucuna sıkışmış. Yine de cihazı çalıştırabilir miyim?
 • Cihazı çalıştırmayın; atın ve değiştirme için IDEXX ile iletişime geçin.

 1. Folyo paketi delinmiş veya uygun şekilde kapatılmamış. Yine de cihazı kullanabilir miyim? 
 • Hayır, cihazı çalıştırmayın; atın ve değiştirme için IDEXX ile iletişime geçin

 1. Paket, bir transfer pipeti veya yıkama tamponu ampulü içermiyordu. Ne yapmalıyım?
 • Kullanmak için yeni bir cihaz açın, ardından değiştirme için IDEXX ile iletişime geçin.
 1. Okuma penceresi yanlışlıkla ıslandı. Bu cihazı etkiler mi?
 • Örnek çalıştırmadan önce okuma penceresi ıslanırsa, cihaz tehlikeye girer ve kullanılmamalıdır
 

 1. Alertys OnFarm folyo paketimi yeni açtım. Sonrası için saklayabilir miyim?
 • Test cihazı açıldıktan sonra 60 dakika içinde kullanılmalı veya atılmalıdır.

 1. Okuma penceresine kir veya kalıntı düşmüş. Yine de cihazı kullanabilir miyim?
 • Numune henüz eklenmemişse, cihazı ters çevirebilir ve cihazı hafifçe sallayabilir veya kalıntıları gidermek için okuma penceresine üfleyebilirsiniz. Kalıntıları çıkarmak için parmaklarınızla veya herhangi bir aletle okuma penceresine ulaşmayın. Okuma penceresindeki malzeme gözle görülür bir şekilde hasar görmüşse (kazınmış, çökük vb.) cihazı atmanız gerekecektir.

 1. Alertys OnFarm testimi son kullanma süresi dolduktan sonra kullanabilir miyim?
 • Hayır

TESTİN YAPILIŞI

Genel Bilgiler:

 • Daha iyi okunabilirlik için cihazı beyaz bir kağıdın üzerine yerleştirin. Bu, test çizgisi ile çevreleyen arka plan arasında daha iyi bir kontrast oluşturacaktır. Silik test çizgisini okumak daha kolay olacaktır.
 • Yıkama tamponu ampullerindeki sıvı zamanla buharlaşarak geride tuz bırakır. Yüksek tuz içeriği yanlış pozitifliğe neden olur; bu nedenle, son kullanma tarihi geçmiş kitlerden arta kalan ampulleri veya test cihazlarını kullanmamak önemlidir.
 • Kullanıcı, numunenin pipete tamamen çekildiğinden emin olmalıdır, aksi takdirde daha az numune hacmi (ve daha az PAG) olur ve bu da zayıf bir sinyal verebilir. Yetersiz numune hacmi kullanılırsa akışla ilgili bir sorun da olabilir.

1. Test hangi sıcaklık aralığında yapılmalıdır?

 • Test, 15-30°C'de (59-86°F) çalıştırılabilir. Bu sıcaklıkların dışında test yapmayın.

2. Testi çalıştırmadan önce numuneyi karıştırmalı mıyım?

 • Evet; Numuneyi çalıştırmadan önce numune tüpü 10 kez ters çevrilmelidir. Pıhtıyı bozma riskini en aza indirmek için pıhtılaşmış bir serum tüpünün ters çevrilmemesi gerektiğini unutmayın.

3. Testi nerede çalıştırabilirim?

 • Test düz bir yüzey üzerinde yapılmalı ve çalışma sırasında hareket ettirilmemelidir. Test şeridinin kurumasını önlemek için test, bir fanın veya başka bir kuvvetli rüzgar kaynağının yanına yerleştirilmemelidir.
 1. Testi dışarıda yapabilir miyim?
 • Test şeridinin kurumasını önlemek için test doğrudan güneş ışığı altında veya şiddetli rüzgarlarda çalıştırılmamalıdır.

 1. Testin zamanlamasını ne zaman başlatırım?
 • Cihaza yıkama tamponu eklenir eklenmez zamanlayıcıyı 20 dakika süreyle başlatın.

 1. Testin tamamen çalışması ne kadar sürer?
 • Numune ve yıkama tamponu eklendikten sonra test minimum 20 dakika, maksimum 50 dakika sürer. Bununla birlikte, 20 dakikadan önce gebe bir sonuç görünebilir. Kullanıcının açık olarak güvenilir bir sonuç için 20 dakika beklemesi gerekir.

 1. Numunemi ekledim ve numune kuyusunda toplandı. Ne yapmalıyım?
 • Numunenin üzerine 6 damla yıkama tamponu ekleyin. Numune ve yıkama tamponu numune kuyusunda toplanmış halde kalırsa, numune kuyusundan sıvı akmaya başlayana kadar cihazın ortasına dikkatlice vurun.

 1. Numuneyi eklemeden önce yanlışlıkla yıkama tamponunu ekledim. Test hala geçerli mi?
 • Hayır; yeni bir cihazda tekrar test edin.

 1. Test çalışırken taşınmış veya düşürülmüştür. Hala geçerli mi?
 • Tüm numune ve yıkama tamponu numune kuyusundan boşaltıldığı ve test okuma penceresinden aktığı sürece sonuçlar etkilenmeyecektir. Numune kuyusundan numune veya yıkama tamponu döküldüyse, testi tamamlamak için yeterli hacim olmayacaktır. Numune yeni bir cihazda tekrar çalıştırılmalıdır.

 1. Testle birlikte verilen transfer pipetini kaybettim. Numune kuyusuna bir miktar numune dökep testimi yapabilir miyim?
 • Hayır; testin çalışması için tam olarak 0.15 mL numune gerekir. Daha fazla veya daha az numune hatalı sonuçlara neden olabilir.

 1. Farklı numuneler için aynı transfer pipetini kullanabilir miyim?
 • Hayır, yanlış sonuçlardan kaçınmak için numune başına ayrı bir transfer pipeti kullanmalısınız.

12. Testle birlikte verilen yıkama tamponu ampulünü kaybettim. Sadece su ekleyebilir miyim?

 • Yalnızca ürünle birlikte verilen yıkama tamponu kullanılmalıdır. Bununla birlikte, her bir ampulde fazla yıkama tamponu vardır, bu nedenle aynı anda test edilirse birden fazla cihaz için tek bir ampul kullanılabilir.

 1. Aynı anda kaç cihaz çalıştırabilirim?
 • Numuneyi ekledikten sonra 2 dakika içinde yıkama tamponu eklendiği sürece birden fazla cihaz aynı anda test edilebilir. Deneyimli bir kullanıcı aynı anda 5 cihaza kadar çalıştırabilir. Yıkama tamponu eklendikten ve zamanlayıcı başlatıldıktan sonra, 5 cihazlık başka bir set başlatılabilir.

 1. Birden fazla cihaz için tek bir yıkama tamponu ampulü kullanabilir miyim?
 • Evet; her bir ampul, aynı anda çalışan en fazla 3 cihaz için kullanılabilen fazla hacimde tampon içerir.

 1. Ampuldeki tüm yıkama tamponunu kullanmadım. Sonrası için saklayabilir miyim?
 • Hayır. Ampul açıldıktan sonra kullanılmayan yıkama tamponu atılmalıdır.

 1. Yıkama tamponunu ekleyip eklemediğimi hatırlayamıyorum. Daha fazlasını ekleyebilir miyim?   
 • Teste sadece uygun miktarda yıkama tamponu (6 damla) eklenmeli ve numune eklendikten sonra 2 dakika içinde eklenmelidir. Bu nedenle yeni bir cihaz kullanılmalıdır.

 
 1. Yanlışlıkla tüm yıkama tamponunu teste ekledim. Test hala geçerli mi?
 • Hayır; Bir cihazda bir ampulün tamamı kullanılırsa, cihazı su basacak ve testi bozacaktır. Yeni bir cihaz kullanarak numuneyi tekrar test edin.

 1. Örneği ve yıkama tamponunu ekledim. Okuma penceresinden hiçbir şey akmıyor; ne yapmalıyım?
 • Tipik olarak bir kaset test, örneğin okuma penceresinde görünmesi için yıkama tamponu eklendikten sonra 3 dakika kadar sürebilir. Örnek 10 dakika içinde okuma penceresine girmemişse, sonuç geçerli olmayabilir. Yeni bir cihaz kullanarak numuneyi tekrar test edin.

 1. Bir cihaz birden fazla kullanılabilir mi?
 • Hayır; bir numuneyi test ettikten sonra kaset atılmalıdır.

https://www.youtube.com/watch?v=kqMuK35KLj8

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamıza göz atabilirsiniz.