1 2 3 >

Cerrahi Aletler Nedir?

Cerrahi aletler bir diğer adı ile tıbbi aletler, cerrahi operasyonlarda hekimin kullandığı tüm cerrahi eller için kullanılan terimdir. Tıbbi aletlerin diğer aletlerden en önemli farkı korozyon'a olan dayanıklılığıdır.

Cerrahi Aletler Çeşitleri Nelerdir?

Bir çok kategoride değerlendirilebilir cerrahi aletler vardır. Genel cerrahi aletler, ortopedik cerrahi aletler, beyin cerrahi aletler, kalp ve damar cerrahi aletler, üroloji cerrahi aletleri, mikro cerrahi aletler ve plastik cerrahi alet çeşitleri vardır. Tüm bu kategorilerde bazı uzmanlık alanlarına göre cerrahi setler olarakda çanta ve set halinde vardır. 


•    Bistüri

Cerrahi işlemlerde İnsizyon yapmak için kullanılan bistüri sapları bir çok ameliyatta yerini almaktadır. 11,15 ve 20 numaralı bistüriler sıkça kullanılır. 15 ve 20 numaralı bistüriler, bistüri sapı ile kullanılır iken 11 numaralı bistüri, Pala bistüri sapıyla kullanılır. Bistüri sapları, bistüri uçlarıyla birleştirilerek operasyonlar sırasında neşter olarak kullanılır. Bistüri uçları keskin yapıları sayesinde operasyonlarda kolay bir kesik açılmasını sağlar. Operasyonlar için ayrılmaz bir parçadır. Bistüri sapları ve uçları birbirine uyumlu olacak numaralarda takılmalıdır. Birbirlerine uyumlu olan bistüri sapları ve numaraları ise şu şekildedir;

 • Büstiri Sapı 3 Numara: 10/11/12/15 numaralı olan bistüri uçlarıyla uyumlu şekilde takılabilir.
 • Bistüri Sapı 4 Numara: 20/21/22 numaralı olan bistüri uçlarıyla uyumlu şekilde takılabilir.

Bistüri uçları lazer kesim sayesinde inceltildiğinden dolayı uç kısımları ince bir yapıya sahiptir. Bistüri uçları kesim yapılacak bölgeye göre farklı uç kısımlarına sahiptir. Yapılacak operasyona uyumlu bistüri seçilmesi önemlidir.

 


•    Pensler

Önemli bir cerrahi el aleti olan penslerin bir çok çeşidi bulunmaktadır. Dokuları ayırmada kullanılabileceği gibi daha çok dokuları sabitlemek için kullanılır. Her açık ameliyatta bulunması gereken en başta bilmemiz gereken pens olan portegü sütur atmada kullanılır. Ameliyathanede kullanılan cerrahi pensler cerrahinin olmazsa olmaz el aletidir. Pensler sağlık alanında birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Hem insan sağlığında hem de hayvan sağlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Pensler kullanım amaçlarına göre farklılık gösterir. Uç kısımları düz ya da eğri şekilde olan pensler mevcuttur. Pensler sıklıkla farklı işlemler ve amaçlar için kullanılır. Mesela kulak kesme pensi, serviyet pensi ya da kulak yabancı cisim pensi gibi farklı pens çeşitleri bulunur.


•    Ekartörler


Ekartörler, insizyon yapılan alanın daha iyi görülmesi için kullanılan cerrahi el aletleridir. Yapılan bölgeye göre kullanılan ekartörler farklılık göstermektedir. Ameliyathanede kullanılan cerrahi ekartörler cerrahinin olmazsa olmaz el aletidir. 

Ekartör Ne İşe Yarar?

Ekatör operasyonlar sırasında işlem yapılacak alan kesildikten sonra dokunun açık kalması için kullanılır. Ekartör sayesinde açık kalan bölge daha iyi görülür ve operasyonlar daha kolay bir şekilde yapılabilir. Ekartör kullanıldıktan sonra iyi bir şekilde sterilizasyon işlemlerinde geçirilmelidir.

Ekartör Çeşitleri İsimleri

 • Otomatik Ekartör

Otomatik ekartörlerin ucunda bulunan vida ya da kelepçe sayesinde ayrılmış olan dokular sabit tutulur. Otomatik ekartörde sabitlendikten sonra elle tutulmasına gerek kalmaz.

 • Senn-Miller modeli ekartör

 


•    Pensetler


Cerrahi masada bir çok çeşidiyle yerini alan cerrahi el aleti olan penset, dokuları ve zarları ayırmada, sütur atmaya yardımcı olmada kullanılır. Ayrıca disekte edilecek dokunun belirginleştirilmesini sağlar. Ameliyathanede kullanılan cerrahi pensetler, cerrahi işlemler sırasında oldukça sık kullanılır


•    Makaslar


Cerrahi el aletlerinden makas, yapısına göre farklı işlemlerde kullanılır. Doku kesiminde diseksiyon makası, sütur v.b kesimlerde küçük makas kullanılmalıdır. Cerrahi makaslar bandaj kesimlerinde sıklıkla kullanılan bir alettir. Makasların kullanılan işlemlerden sonra iyi bir şekilde sterilize edilmesi gerekir. Ayrıca cerrahi makaslar ameliyatlarda ve pansumanlarda da kullanır.


•    Küvetler


Cerrahi aletleri toparlayıcı özelliğini kullanmak için kullanılan güvetlere cerrahi aletlerin tümü koyulabilir. Genellikle kapaklıdır. Paslanmaz çelikten üretilir.


•    Kişner Teli


Almanyalı cerrah Martin Kirschner tarafından geliştirilen kırık durumunda kemiklerin sabitlenmesinde kullanılan bir teldir. Bir çok farklı boyutta üretilmektedir.


•    Düz Atel


Düz ateller kırık sonrası ilgili bölgenin düz şekilde durmasını sağlayan bir aparattır. Atel içeriden bir müdahaleye gerek kalmadan dışarıdan kırıkların sabitlenmesi için kullanılmaktadır. Yapı olarak oldukça hafiftir. Kullanımı son derece kolaydır.


•    Cerrahi Makas Düz


Cerrahi işlemlerde kullanılan düz makastır.


•    Portegü


Dikiş atma esnasında dikiş iğnesini tutma maksadıyla kullanılan bir cerrahi alettir. Cerrahi aletler içerisinde en çok kullanılan aletdir. Dikiş atma esnasında dikiş iğnesini tutma maksadıyla kullanılan bir cerrahi alettir. Cerrahi aletler içerisinde en çok kullanılan aletdir. Portegü dikiş atma işlemleri sırasında iğnenin sabit tutulmasına ve kaymamasına olanak sağlayan cerrahi alettir. Ameliyatlarda ve küçük yaralara yapılan pansumanlarda sıklıkla kullanılır. Portegüler rahat bir tutuşa ve kolay bir kullanışa sahiptir.

Portegü Çeşitleri Nelerdir?

 • Hegar Olsen Model Portegü
 • Avuç İçi Portegü Modeli
 • Crile Wood Model Portegü
 • Portegü

Portegü Ne İşe Yarar?

Dikiş atma amacıyla kullanılan bir cerrahi alettir. Veteriner hekimler tarafından pansumanlar, küçük yaralarda ya da cerrahi ameliyatlarda dikiş atım işlemi için kullanılır. Bulundurulması gereken önemli bir cerrahi alettir.

 


•    Alçı ve Bandaj makası

 

Alçı ve bandaj kesme/sökme esnasında kullanılan cerrahi aletdir.


•    Böbrek Küvet

Hastane ve kliniklerde pansuman atıkları, enjeksiyon kabı ve kusma kabı amacıylada kullanımı yaygındır.


•    Bistüri Sapı

Çeşitli ölçülerdeki bistüri uçlarının takıldığı saptır. Cerrahi operasyonlarda sıklıkla kullanılır. En çok kullanılan cerrahi aletler arasında yer almaktadır.


•    Serviyet Pensi


Bir diğer ismi çamaşır pensidir. Operasyon sırasında serviyet ve deriyi tutma amaclı kullanılır.


•    Cerrahi Dikiş Seti


Cerrahi operasyonlarda dikiş atma amacıyla içerisinde dikiş atımı için tüm malzemelerin bulunduğu setdir.


•    Sütur Makası


Dikiş anında dikiş ipliğini tutma amacıyla kullanılan makas çeşitidir.


•    Yumuşak Doku Seti


Yumuşak doku cerrahi işlemlerinde kullanılan içerisinde 15 parça cerrahi alet bulunan setdir. Yumuşak doku setinde olan cerrahi malzemeler paslanmaz çelikten üretilmektedir. İçerisinde yapılacak operasyonlar ya da küçük işlemler için gerekli olan cerrahi aletler bulunmaktadır. Set içerinde olan cerrahi aletler hayvan sağlığının ayrılmaz parçasıdır.


•    Laringoskop


Gırtlak yolunun görüntülenmesini sağlayan ve aynı zamanda hava yolu açılmasını sağlayan tıbbi cihazdır. Gırtlak yolunun görüntülenmesini sağlayan ve aynı zamanda hava yolu açılmasını sağlayan tıbbi cihazdır. Laringoskop aleti 3 ya da 4 parçalı olarak bulunmaktadır.

Laringoskop Kullanım Amacı

Laringoskop hasta olan kişinde hava akışını sağlamak ya da yemek borusu, gırtlakta ve solunum yollarında herhangi bir sorun olup olmadığının tespitinde kullanılır. Entübasyon işlemleri yapılırken de kullanılmaktadır.

Laringoskop Parçaları Nelerdir?

Laringoskop cihazı 2 ana parçadan oluşur. Bunlardan ilki handle adı verilern parçadır. Handle kısmı laringoskop cihazının elle tutulmasını sağlar. Sap kısmında piller bulunmaktadır. Bu piller sayesinde cihazda bulunan ampullerin yanar. Diğer kısmına ise blade denmektedir. Blade kısmı uç kısımdır. Uç kısımları kullanım amaçlarına göre farklı şekillerde bulunur. Düz ya da eğri uçları vardır.

 


•    Cerrahi Plak


Kırılan bölgenin birleştirilmesi amacıyla kullanılan cerrahi aletdir. Titanyumdan üretilir.


•    Cerrahi Vida


Bağ yada kemik birleştirmek amacıyla kullanılan cerrahi vidadır.

 

Cerrahi Aletler İsimleri Nelerdir?

Hayvan dostlarımız için ansızın karşılaştığı rahatsızlıktan dolayı bazı anlarda cerrahi operasyonlar geçirmektedir. Bu operasyonlarda kullanılacak aletler her zaman kaliteli ve sizin yapacağınız operasyonlar sırasında kolay bir şekilde yapmanıza yardımcı olacak ürünler gerekmektedir. Cerrahi işlemlerde kesici,delici gibi birçok ürünü kendi içerisinde barındıran ürünlerdir. Ameliyathanenin olmazsa olmazı cerrahi işlem için gereken cerrahi aletler, hayvanların anatomisine uygun olarak yapılmış ve geçmişten günümüze kadar değişime uğrayıp karşımıza çıkmaktadır. Cerrahi el aletlerin isimleri birimlerden birime değişiklik gösterebilmektedir. Cerrahi aletler hayvan sağlığının ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır. Cerrahi aletler ham madde olarak paslanmaz çelikten üretilir. Bu sebeple de doğru sterilizasyonla uzun yıllar kullanılır. Cerrahi aletler çok geniş bir gruptur. Her alet yapısal olarak ve kullanım amacı olarak birbirinden farklıdır.

 • Bistüri saplar ve bistüri uçları
 • Makaslar
 • Ekartörler
 • Pensetler
 • Pensler
 • Cerrahi Plaklar
 • Cerrahi Setler
 • Böbrek Küvetleri
 • Portegü

 

Ameliyat Malzemeleri Nasıl Kullanılır?

Yapısal olarak paslanmaz çelikten yapılmaktadır. İyi yapılmış olan bir cerrahi alet uygun ve gerektiği şekilde kullanılır ve bakımı düzenli olarak yapılır ise en az on yıl kullanılabilmektedir. Bu cerrahi aletler demir çelik karbon ve kromdan oluşmaktadır. Son yıllarda cerrahi aletlerin yapımında titanyum maddesi kullanılmaya başlanmıştır. Nadir bulunan titanyum maddesinin çeliğe göre daha avantajlı olduğu bilinmektedir. Bu özelliklerinin başında çelikten yüzde kırk beş daha güçlü yüzde elli daha hafif olması vardır. Ayrıca titanyumdan üretilmiş cerrahi aletlerde manyetik birikimde gerçekleşmez.
Bir veteriner kliniği açılırken ihtiyaç olan tüm cerrahi aletleri listelemeye çalıştık. Bu listede aynı zamanda ilgili cerrahi aletlerin ne işe yaradığı ile alakalıda bazı bilgilere yer verdik. Aşağıdaki listeye göz atarak veteriner cerrahi aletlerinde eksiklikleriniz var mı hemen göz atabilirsiniz.

Cerrahi El Aletleri VeterinerMalzeme.com'da!

Alacağınız ürünler tam sizlerin aradığı ürünler aralığında olan ürünlerden meydana gelmektedir. Veterinermalzeme.com adresinde bulunan ameliyat aletlerinde tamamen kaliteli olarak paslanmaz çelik ürünlerde herhangi bir sorun yaşamadan uzun seneler kullanmanızı sağlayacaktır. Sitemizde siz veterinerler için özel olarak yapılacak alacağınız her üründen son derece memnun kalacaksınız. Bu sayede ayrıcalıklı ürün alışın keyfini yaşayacaksınız. Veterinemalzeme.com sizlere kaliteli ürünü uygun fiyata yapma garantisi vermektedir.

Cerrahi Aletler İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Cerrahi Aletler Şunlardır: Bistüri, Pensler, Ekartörler, Pensetler, Makaslar, Küvetler, Kişner Teli, Düz Atel, Portegü, Alçı ve Bandaj Makası, Böbrek Küvet, Bistüri Sapı, Serviyet Pensi, Cerrahi Dikiş Seti, Sütur Makası, Yumuşak Doku Seti, Laringoskop

Ameliyatta Kullanılan Aletler Şunlardır: Bistüri, Bistüri Sapı, Penset, Atel, Böbrek Küvet

20'den fazla çeşiti vardır. Makaslar, Hemostetik Forsepsler, Damar Kıskaçları, Cerrahi İğneler, İğne Tutucular, Ligatür İğneleri, Yara Ekartörleri gibi bir çok çeşiti vardır.

Cerrahi Aletler Şunlardır: Bistüri, Pensler, Ekartörler, Pensetler, Makaslar, Küvetler, Kişner Teli, Düz Atel, Portegü, Alçı ve Bandaj Makası, Böbrek Küvet, Bistüri Sapı, Serviyet Pensi, Cerrahi Dikiş Seti, Sütur Makası, Yumuşak Doku Seti, Laringoskop

Web sitemiz dijital HTML formattadır. Web sitemizde yer alan cerrahi aletler pdf formatında değil HTML formatında yer almaktadır. Bunun sebebi fiyatlar sürekli değiştiği için PDF'i sürekli güncel tutmamız mümkün olmayacaktır.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamıza göz atabilirsiniz.