Linco Spectin Nedir? Nasıl Uygulanır?

Linco Spectin

Linco Spectin Nedir? Nasıl Uygulanır?

Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Linco Spectin bir enfeksiyon çözeltisidir. Daha çok üst solunum yolları rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmaktadır ve etken maddeleri lincomisin ve taymisindir. Genellikle tavuklarda ya da koyunlarda hastalık zamanı tedavi amaçlı kullanılan bir ilaçtır. Tavuklarda görülen CDR hastalıklarında ya da üst solunum yolu rahatsızlıklarında kullanılan en etkili ilaç Linco Spectin’dir. Gelin sizler için bu ilacın içeriğini inceleyelim.

Linco Spectin

BİLEŞİMİ

Linco-Spectin Enjeksiyonluk Çözelti, berrak, renksiz ile açık sarı renkte, steril bir çözelti olup her ml’si; 50 mg linkomisin (linkomisin hidroklorür olarak) ve 100 mg spektinomisin (spektinomisin sülfat olarak) içermektedir.

KULLANIM SAHASI

Koyunlarda, linkomisin ve/veya spektinomisin’e duyarlı mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde etkilidir. Özellikle mikoplazma (mycoides, putrefaciens, agalactia) Dichelobacter nodosus ve Fusobacterium necrophorum enfeksiyonlarına enfeksiyonlu bölgedeki farmakokinetik özelliklerine bağlı olarak etki göstermektedir. Tavuklarda ise CDR hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZLARI

Linco-Spectin kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanır. Koyunlarda önerilen doz günde bir kez 3 gün boyunca 10 mg spektinomisin ve 5 mg linkomisin kg canlı ağırlıktır. Pratik uygulamada 10 kg canlı ağırlık için 1 ml Linco-Spectin uygulanmaktadır. Linco-Spectin kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanır.

  • Patojen mikroorganizmalarda direnç gelişiminin önlenmesi için ürün kullanımı antibiyogram test sonuçlarına göre yapılması gerekmektedir.

GEBELİK LAKTASYON YA DA YUMURTALAMA DÖNEMİNDE KULLANIMI

Linkomisin süt ile atılmaktadır. Linkomisin ve spektinomisin ile laboratuarda fareler üzerinde yapılan çalışmalarda yüksek dozların fetotoksik (Fetüs üzerinde toksik etki gösteren) etkiye neden olduğu görülmüştür.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Koyunlarda et ve sakatat için 21 gündür. Sütleri insan tüketimi için kullanılan koyunlara uygulanmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTI VE RAF ÖMRÜ

Linco-Spectin 25 °C ’nin altındaki sıcaklıklarda muhafaza ediniz. Veteriner tıbbi ürünün satış için paketli şekilde raf ömrü: 30 aydır Birincil ambalaj ilk kez açıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİĞİ

Linco-Spectin linkomisin ve spektinomisin isimli iki antibiyotiğin geniş aktivite gösteren bileşiminden oluşmaktadır. Ürünün içinde hem linkomisin hem de spektinomisin blunmaktadır.Linkomisin, geniş aralıktaki Gram pozitif ve Gram negatif bakteri ve mikoplazmalara karsı güçlü bir etkinliğe sahip bir linkosamid antibiyotiktir. Vücutta iyi dağılmaktadır ve aynı zamanda önemli oranda metabolize olur. Spektinomisin bir aminosiklitol antibiyotiktir ve ayrıca mikoplazmanın yanında pek çok Gram negatif bakteri, özellikle Enterobacteriaceae ailesinin üyelerine karsı etkindir. Ayrıca vücutta iyi dağılmaktadır ve çoğunlukla ana bileşik olarak atılmaktadırlar.

LİNKOMİSİN

Linkomisinlerin farmokinetiği, T1/2 >3 saat ve Vd>11/kg ile iki bölmeli açık bir modeldir. Dokularda konsantrasyon üst sınırı, özellikle akciğer, karaciğer, böbrekler, dalak ve üreme organlarında plazmadaki oranlara göre 5-10 kat önemli olabilir. Domuzlarda, tedavi sırasında linkomisin konsantrasyonu her zaman plazma konsantrasyonundan daha yüksek olmuştur.

3.gün: 0,450±0,340 u/ml akciger plazma oranı D3’te 2,8 ila 7,4 arasında

8.gün: 0,214±0,350 u/ml akciger plazma oranı D8’de 3,8 ila 5,8 arasında

Linkomisinler proteinlere ölçülü olarak (% 30 civarında) bağlanmaktadır. Intravenöz uygulamayla karşılaştırıldığında, ağızdan uygulamadan sonra et tavuklarında ve aç karnına domuzlarda biyoyararlanım %73’ün üzerindedir; domuzlar beslendiğinde bu oran % 41’e düşer. Zayıf pH değeri olan besinler biyoyararlanımı azaltır ve idrar asitleştirmeleri böbreklerden atım oranını arttırır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE TEDBİRLER

Linco-Spectin enjeksiyonluk çözelti önerilen dozun 5 katında ve keçilerde önerilen dozun 10 katında herhangi bir klinik belirtiye neden olmadığı gözlemlenmiştir. Bu ürünün yüksek miktarda kullanımı enjeksiyon bölgesinde hafif doku hasarına neden olabilmektedir. Özel bir antidot gerekmemektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Linkomisin ve spektinomisin’e bilinen alerjisi olan kisiler ürün ile temastan kaçınmalıdır. Aksi hale istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu ürünün enjeksiyonunu takiben enjeksiyon bölgesinde nadiren lokal reaksiyonlar görülebililmektedir. Linkozamidler nöromuskuler blokaja yol açabilmektedir. Bu yüzden bilinçsiz bir şekilde kullanılmamalıdır.

GENEL UYARI

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacagı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde, 50 ve 100 ml çok dozlu renksiz cam flakonlarda sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NUMARASI: 08.05.2001 – 7/701

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ: Zoetis Hayvan Saglıgı Ltd. Sti., Buyaka İki Sitesi, Kule 2, 34771, Ümraniye-İstanbul

ÜRETİM YERİ: Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve Belçika

 

Web sitemiz de bir çok ürün grubu hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır.

 

 

* Yukarıdaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan hiçbir bilgi bir "veteriner hekim'in" görüşü kadar değerli değildir. Evcil hayvanınızın sağlığı ile ilgili tüm konularda veteriner hekiminize danışmanızı öneriyoruz.

Etiketler: Linco Spectin
Temmuz 01, 2021
Listeye dön
Çerez Kullanımı

Yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamıza göz atabilirsiniz.